Skip to content Skip to footer

Vedlikehold av elsykkel

Elsykler krever minimum med vedlikehold, er robuste, avgiftsfrie og forbruker rundt 6 øre på mila i strøm. Men, som alle andre sykler og fremkomstmidler, gjør godt vedlikehold at du kan nyte sykkelen ekstra lenge. Noe av det viktigste man kan gjøre for å unngå slitasje, er å vaske elsykkelen jevnlig.

Alt du trenger er:

  • Oppvaskbørste/svamp
  • Tannbørste
  • Vaskebøtte
  • Varmt vann
  • Zalo

Det er altså ikke nødvendig med sterkere vaskemiddel enn varmt zalovann for å vedlikeholde din elsykkel. Andre rengjøringsprodukter som sykkelshampoo kan selvfølgelig også brukes. Det viktigste er å ikke bruke for kraftige eller avfettende løsninger, da disse kan angripe både plastikk og pakninger på sykkelen. Du må heller aldri senke elsykkelen i vann eller bruke høytrykkspyler/damprenser på den, da de elektriske komponentene som motor, batteri og controller må ikke utsettes for mye vann. Derfor er det lurt å fjerne både batteriet og displayet før man vasker sykkelen.

Som med alle andre sykler, er det viktig å sjekke lufttrykk og slitasje i dekkene med jevne mellomrom. I tillegg, i likhet med vanlige sykler, må man også smøre deler av elsykkelen med jevne mellomrom. Manglende vask og smøring øker slitasjen betraktelig. Smør derfor kjedet og kjedehjul med olje ca. en gang i måneden. Har du i tillegg en elsykkel med krankmotor der motorkraften virker direkte på kjedet, vil det være ekstra viktig med jevnlig vedlikehold og smøring. Andre bevegelige slitedeler som wire, bremser og gir, må også smøres med jevne mellomrom. Det kan lønne seg å bruke sesongtilpassede smøremidler, da vintertid med slaps og salt krever annen smøring enn en tørr og fin sommer. Husk bare å holde disse smøremidlene unna bremsene!

Elsykkelen kan selvsagt brukes på vinteren, og om du velger å gjøre dette, er hyppig vask ekstra viktig. Elsystemet er godt tettet og vannsikret, og er derfor ikke spesielt utsatt for saltslaps. Det er likevel smart å tørke av utsiden av motoren og displayet minst en gang i uken gjennom vinteren. Kontaktpunktene til displayet burde også smøres med kontaktfett eller batterifett av og til, da dette forhindrer at vann trenger inn i kontakten og lager korrupsjon. Smør samtidig kontaktpunktene på batteriet. Fortsett også å vaske sykkelen med varmt zalovann gjennom hele vinteren – så ofte som det er praktisk mulig. Om du ikke bruker sykkelen i noen uker, måneder eller gjennom hele vinteren, anbefales det at elsykkelen er ren og forsiktig oljet når du setter den vekk. Kjedet og eksponerte aluminiumdeler bør også behandles med passende vedlikeholdsprodukter. Dessuten må batteri og display tas av og oppbevares på et tørt sted på mellom 0 og 20 grader.

Forebyggende vedlikehold er altså økonomisk fornuftig. Batteriet er sykkelens dyreste enkeltdel, og et kapittel for seg selv. Derfor har vi skrevet en egen artikkel for vedlikehold av batteri, slik at din elsykkel kan fylle deg med energi så lenge som mulig.

Leave a comment