Skip to content Skip to footer

Vedlikehold av batteri

El-sykkel er et fantastisk fremkomstmiddel, og du kan sykle over 80 km på kun én ladning. Så lenge du har en lader, kan du lade batteriet i hvilken som helst stikkontakt. Batteriet er el-sykkelens viktigste og dyreste enkeltdel, og det er derfor viktig å stelle godt med det. Alder og bruk påvirker selvsagt batteriets levetid. Som med alle litium-batterier, reduseres også kapasiteten på batteriet til en el-sykkel over tid, selv om du ikke bruker det. Faktorer som har positiv innvirkning på batteriets levetid, er lav belastning, oppbevaring ved temperaturer mellom 0 og 20 °C og med 30 til 60% ladestatus. Batteriet burde altså ikke langtidslagres (over 14 dager) i hverken fulladet eller utladet tilstand. Andre ting som forkorter batteriets levetid, er blant annet kraftig bruk, oppbevaring ved over 30 °C omgivelsestemperatur, parkering i direkte sollys på en varm dag, og langvarig oppbevaring på et varmt, kaldt eller fuktig sted. Desto mer samvittighetsfullt du behandler batteriet, desto lengre vil det vare. Noen tips og triks som kan holde det i livet enda lengre, er:

Lading

Gjør det til en rutine å ta med batteriet inn og sette det på lading når du kommer hjem, uansett hvor langt du har syklet. La det gå automatikk i det, og lad det gjerne på et fast sted. Husk også å først sette laderen i batteriet, og deretter i stikkontakten. Lad batteriet liggende på flatt underlag, med oversiden opp. Tildekk aldri laderen mens den er tilkoblet, og bruk heller aldri en uoriginal lader. Ta batteriet ut av laderen med en gang det er fulladet, for å opprettholde batteriets levetid. Batteriet skal dessuten alltid lades under tørre og romtempererte forhold, og aldri ute i kulde eller regn. For å bevare batteriet lengst mulig, må det lades jevnlig – selv på vinteren, og når du ikke bruker el-sykkelen.

Lagring

Oppbevar batteriet på et tørt sted ved temperaturer mellom 0 og 20 °C (4-5 °C er ideelt). Husk at det som nevnt ikke anbefales å langtidslagre batteriene i hverken fullstendig ladet, eller utladet tilstand. Om du lagrer et utladet batteri, kan det bli ødelagt og garantien frafalle. Derfor er den ideelle ladestatusen for langtidslagring ca. 30-60%. Lad det derfor rundt annenhver uke for å opprettholde ladestatusen.

Pleie

Aldri rengjør batteriet med en direkte vannstråle, da dette kan ødelegge elektroniske komponenter. Du må altså alltid fjerne batteriet før du vasker el-sykkelen din. Det du kan gjøre, er å rengjøre og smøre fett på pluggklemmene med jevne mellomrom. Temperaturer under 10 °C og over 60 °C bør unngås, og det er derfor tilrådelig å bruke termisk beskyttelse om du hyppig sykler i kulde.

Transport

Ettersom litium-batteri må håndteres riktig, bør det alltid tas av el-sykkelen og legges trygt inn i bilen før transportering. Da unngår du også å utsette batteriet for unødvendig varme eller kulde.