Ta sykkelen fatt – forleng livet !

Vi sykler mer enn vi gjorde tidligere i tillegg har vi fått et bedre kollektivtilbud. Samtidig med dette så har jo også bilbruken økt. Det viser Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014.

Det har blitt økt fokus på å ta vare på miljøet, det jobbes med bilfrie sentrum og miljøvennlige byer. Det blir stadig flere som el-sykler og sykling kan være en veldig okey måte å holde seg aktiv og frisk på, det er lite belastende og du får økt kondisjon. Vi kan legge til flere år til livet om vi sykler eller er fysisk aktive 10 min – 30 minutter per dag. Det er ikke så mye som skal til, livet blir lenger om vi sykler eller gjør annen fysisk aktiviet. Undersøkelser viser seg at vi lever i gjennomsnitt 8 år lengre om vi sykler en halv time hver dag.

Mer bevegelse – bedre helse

Så hvordan er det med el-sykling? Det er for tidlig å si hvor mye det elektriske batteriet
påvirker den rene treningseffekten. Men vi kan nok uansett være enige om at el-sykling også
vil gi utslag på helsen, for som vi sier ”det gjør seg ikke sjæl”, du må tråkke på for å komme
deg fremover på en elsykkel, ellers stopper det opp ganske raskt. Så litt støtte kan bare være
positivt og man oppholder seg kanskje lengre ute i naturen. El-sykling vil være et bra
transportmiddel i byer og det er sannsynlig at salg av el-sykler vil øke betraktelig de neste
årene. Det vil komme komme nye forbedrede modeller og kvaliteten generelt vil øke.

Opplev naturen på el-sykkel

Vi påstår at det å sykle på en el-sykkel er en super måte å komme seg ut i naturen på og det er en smart og miljøvennlig måte å komme seg til og fra jobb. Og selvom du her vil få litt ekstra støtte i oppoverbakkene, så gir det en positiv effekt på helsen og ditt generelle velværet. Å el-sykle gir uansett mer bevegelse, letter å komme seg ut å oppleve naturen og du kan reise over lengre avstander. Det er enkelt og for de som ikke er så glad i å stå å sykle i oppoverbakker vil du kunne få en helt ny og kanskje til og med en mer positiv opplevelse av å bruke sykkel som transportmiddel.

De unge sykler mest

Ifølge undersøkelsen har andelen sykkelreiser holdt seg stabilt men det er en tendens til at folk sykler lenger enn tidligere. Blant de fire største byene er sykkelandelen høyest i Stavanger og Trondheim. De unge (13–17 år) sykler klart mer enn resten av befolkningen, og unge menn sykler mer enn unge kvinner. Som vi alle vet, fysisk aktiviet er svært positivt for helsen vår. Les mer her reisevaneundersøkelsen 2013/2014.

Share:

TOP

X