Skip to content Skip to footer

Ikke kjøp ny bil, kjøp ny sykkel

I stedet for å bruke penger på en ny bil, er det lurt å investere i en elsykkel. En elsykkel kan på mange måter erstatte bilen, og det er dessuten godt for både miljøet og helsa å bytte ut bilen med en elsykkel. Man bruker riktignok litt lengre tid enn med bilen, men det kan forsvares med at elsykling bidrar positivt til miljøet, og at man er mer aktiv. Ifølge forskning.no, bedrer man faktisk oksygenopptaket sitt ved å elsykle, kontra å kjøre bil. Det er altså ikke slik at man ikke er i aktivitet når man bruker en elsykkel.

For de som synes det tar for lang tid å sykle til vanlig, og derfor heller bruker bilen, passer en elsykkel perfekt. Forsøket forskning.no gjorde, viste nemlig også at elsykling er klart tidsbesparende. Dette gjaldt spesielt den kuperte ruta, og her var elsykkelen hele 29 prosent raskere enn den vanlige sykkelen. Dessuten føles bakkene flatere med en elsykkel, og sykkelturen blir mindre slitsom og mer behagelig enn på en vanlig sykkel. Terskelen for å sykle til jobb blir altså betraktelig lavere om man har en elsykkel.

Om mange som bor i og utenfor Oslo bytter ut bilen med elsykkel til og fra jobben, vil det definitivt virke positivt på trafikken, mengde kø og miljøet.

Leave a comment