Elsykkel, som å sykle i medvind!

Kan elsykkelen være statens nye allierte? – forsking viser i alle fall at elsykkelen fører til dramatiske endringar i transportvanene og at vi sykler mer og lenger med en elsykkel. Det kan være positivt både for miljøet og helsen.

Aslak Fyhri fra Transportøkonomisk Institutt har utført forskning rundt hvordan elsykkelen brukes idag og hva potensialet den har for å redusere antall bilreiser, kilde:forskning.no

Med elsykkel rekker man over større avstander på kortere tid, uten å bli svett, man kan elsykle i vanlige klær og trenger ikke å dusje når man kommer på jobb i motsetning til vanlig sykkel, hvor man blir svett.

Elsykkel i medvind!

Mens ”Tante Bertha” elsykler rett opp bakken på sin nyervervede elsykkel så sliter Hr. Ludvigsen fortsatt med å tråkke seg opp siste delen av bakken fra Frogner kirke. Bertha sier forøyd”Ah!! det er som å ha skikkelig fin medvind å sykle på en elsykkel oppover bakkene”, kan det følese bedre?nei tror ikke det altså! dessuten har jeg plass i kurven min til å fylle på med en flaske vin og litt matvarer. Så bærer det hjemover igjen, mens Hr. Ludvigsen nettopp har parkert sin manuelle sykkel kan Bertha se seg ferdig med dagens handlerunde.

Slik kan det fortone seg når man sykler på elsykkel kontra ordinær sykkel. Men de som er ganske strenge med seg selv og sykler primært for å svette, være fysisk aktive og trene vil beholde sin manuelle sykkel, mens de som ønsker et transportmiddel og en enkel og miljøvennlig måte å komme fra A-B, vil etterhvert gå over til elsykkel. Men det
ene utelukker ikke det andre, man kan fortsatt trene på den manuelle sykkelen og bruke elsykkel til jobb eller for å handle eller dra på lengre turer.

Mange synes fortsatt det er litt juks å bruke elsykkel framfor vanlig sykkel. Men det viser seg at flere og flere går til innkjøp av elsykkel.

– Undersøkelser viser at elsykkelen gjør at folk sykler oftere og lengre enn de som bare har ordinær sykkel – dette både målt i antall kilometer, turer og som del av den totale transporten”. Menn sykler ofte lengre enn kvinner mens kvinner sykler oftere enn menn viser det seg. kilde forskning.no

Share:

TOP

X